Intresseundersökning inför start av friskola i Rävemåla

Tingsryds kommun är inne i en process som kallas ”hållbar ekonomi” där man ska se över alla sina verksamheter för att hitta möjligheter till besparingar. En möjlig besparing i kommunens arbete är nedläggning av 1-2 skolor i kommunen.

I nuläget finns inga beslut tagna, eller information om att det skulle vara just Rävemåla skola som läggs ner, men eftersom processen att ansöka om att få starta en friskola är lång, ca 1,5 år, och vi inte vet när kommunen kommer att ta sitt beslut, känner vi att processen måste startas. Om inte Rävemåla skola är aktuell för nedläggning när beslut är tagna, kommer processen med friskola i Rävemåla att avslutas.

Det vi vill med den här enkäten är att undersöka intresset av att låta ditt/dina barn gå i en friskola som är placerad i Rävemåla. Du förbinder dig alltså inte till någonting, denna enkät är bara för att uppskatta underlaget och intresset.

Med tanke på närheten till naturen och till skog och lantbruk, samt möjligheten att använda Byahuset för olika aktiviteter ser vi det självklara i att skolan skulle få en profil som handlar om hälsa och kost. Skolan kommer att drivas efter Lgr 11 (Läroplan för grundskolan). Föräldraengagemanget förväntas vara samma som vid en kommunal skola.

Med friskola menas:

”En skola som drivs av en annan huvudman än en kommun eller av ett landsting. Fristående skolor finansieras av kommunala bidrag (skolpeng) och får inte ta ut avgifter. Alla har rätt att söka sig till en fristående skola. Fristående skolor finns i alla skolformer, alltså förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.”

Friskolornas riksförbund


  Undersökning av intresse för en padelbana

  Jag/vi heter:

  (frivilligt, men det underlättar för att kunna sammanställa underlaget, namn kommer inte att publiceras offentligt.)
  Skulle du vilja att det byggs en padelbana i Rävemåla?

  JaNejvet inte

  Skulle du använda padelbanan?

  JaNejVet inte

  Skulle du tänka dig att engagera dig i padelbanan?

  JaNejVet ej

  Övriga Kommentarer:

  Kommentarer inaktiverade.