Inga o Bertil Holmbergs stiftelse

Du som är / har varit skriven i Älmeboda eller Södra Sandsjö församling
och studerar musik och sång.
Ansök stipendium ur Inga & Bertil Holmbergs stiftelse senast den 15 januari 2018.

Se kommande annons i Allehanda den 14 december, eller kontakta ordf. Hanna Gaunitz 0477-48898

inga

Comments are closed