Yxnanäs

Hembygdsgård: Fornstuga. Utställningar i gamla skolan, gammal lanthandel. Visning juli – aug. söndagar kl. 14-16.Annan tid e.ök. tel. 0477-660 32.

Bautastenar från äldre järnåldern. Hällkistor från yngre stenåldern.

Uthyrningsrum i Holken.

Djupasjöns badplats & naturcamping. Omklädningsrum, bryggor och hopptorn,
väg 122.

Kommentarer inaktiverade.