En bra början….


IMG_8712

IMG_8720Nu är arbetet igång med upprensningen av ”Ekenparken”.

Ett tiotal personer slöt upp på lördagsförmiddagen, med röjsåg, säckar och ett glatt humör.

Kent Algotsson dök också upp med traktor och slaghacka.

 

Doris kom med kaffe och nybakta bullar och man fick en social stund i det fina vårvädret.

IMG_8716
IMG_8713
IMG_8707
IMG_8703
IMG_8721


Äldsta föreningen


IMG_8605

Älmeboda skytteförening startade redan 1903, med en skjutbana som låg i Makrismåla. Skyttet bestod av mausergevär mestadels.
Redan 1906 va det uppe i ca 200 medlemmar.
1921 byggdes en ny skyttebana i Rävemåla, bakom Ivar Karlssons affär, med skjutriktning norrut över nuvarande Älmegården.

IMG_8588

1950 kom ännu en ny skjutbana till, denna gång i Estamåla.

Sen 1976 bedrivs det luftgevärsskytte. Då med bl a Sven-Gustav Olsson och Claes Strandberg i källaren på Bygdegården i Rävemåla.
1988 flyttade skyttet till de nuvarande lokalerna, i källaren på Klockaregatan 16.

1992 var det ca 186 medlemmar mot idag ca 40.
Skyttet idag drivs av Rolf Brakander, tisdagar 18.30, sista tisdagen i september och till mitten av april.

IMG_8584
IMG_8586
IMG_8597
IMG_8601
IMG_8604

Nöjd!

IMG_8606
IMG_8581


Övelämnande


IMG_8479

751 namnunderskrifter, protest mot nedragningar av skola och bibliotek i Älmeboda, övelämnades till kommunalrådet Mikael Jeansson på Skärtorsdagen.

IMG_8472

Gamla kommunalrådet Sören Carlsson diskuterar med Mikael Jeansson

IMG_8466


Våren på gång?

IMG_8357

Det känns som våren är på gång.

IMG_8346
IMG_8360
IMG_8363

Man ur huse!

IMG_8146

80- 90 personer samlades idag utanför Rävemålaskolan för att visa sin protest mot nerdragningar och nedläggning av skola och bibliotek. Väldigt kul med ett sånt engagemang från socknens invånare.

IMG_8133

 

Vi vill ha kvar skolan och biblioteket i Rävemåla!

Skärmbild (5)

Arbete med ”Hållbar ekonomi” i Tingsryd kommun.

18 Januari kom kommunens tjänstemän ut med olika besparingsförslag. I förslagen fanns bland annat nedläggning av 1-2 skolor, flera bibliotek, ålderdomshem, minskade bidrag till samlingslokaler mm. Alla besparingsförslagen går att hitta på www.tingsryd.se

Redan nu har den styrande politiska majoriteten gått ut med att man tänker lägga ner Rävemålaskolan. Resterande beslut på de förslag till besparingar kommer att tas i slutet på mars.

Vi anser att skolan har en viktig roll i bygden, östa kommundelen och kommunen. Men framförallt för barnen. Att åka fågelvägen i upp till 5 mil om dagen vid en ålder av 6 år är inte acceptabelt. Samtidigt finns redan helt fantastiska skollokaler som annars kommer stå öde. VI HAR INTE RÅD ATT BYGGA NYA PÅ ANDRA HÅLL I KOMMUNEN som det då skulle behövas.

Därför kräver vi att de olika funktioner i bygden skall finnas kvar och fortsätta fungera som de kugghjul dem utgör för att hela maskineriet skall fungera.

Skriv under så vi i stället kan skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av landsbygden och hela kommunen.

Tack för ditt engagemang!

(klicka på bilden för att skriva under)

 

 

Årets Knutsfest!

IMG_7840

Rekord många kom till årets Knutsfest i Bygdegården i Rävemåla.

”Barnbidraget” till 2015 års nyfödda delades ut liksom korandet av Årets Älmebodabo/bor. Berit och Tore Carlzon blev det för deras engagemang i bygden.

Dans kring granen med musik av Lalla, Leif och Arne.

Regionala Nyheter SVT

IMG_7835
IMG_7840
IMG_7851
IMG_7853
IMG_7855
IMG_7846
IMG_7873
IMG_7880
12509227_1131303856880442_3701849680954516805_n

Foto: Micke Stjernfeldt och Britt-Louise Berndtsson

Nu söker vi ert engagemang!

IMG_7790

Så löd inbjudan till mötet för att diskutera skolans framtid i Rävemåla som lockade ett 70-80 tal personer i måndags kväll. Skolan i Rävemåla är en angelägenhet för hela bygden! Man kan bara spekulera i vad en nedläggning av skolan skulle innebära för socknen på sikt. Arbetsgruppen för friskolan ser det som en nödvändighet att hela bygden känner en delaktighet i det här projektet. ”Vi hoppas, tror och önskar att engagemanget ska sträcka sig längre än till föräldrar med barn i skolåldern´´, säger friskolegruppen. Dom hoppas att företagare, föreningar och privatperson som vill vara med och hjälpa till hör av sig för att visa sitt engagemang. Det kan handla om insatser i form av ekonomiskt bidrag eller direkt hjälp med olika sysslor eller inköp av något som skolan kan behöva Endast fantasin sätter gränserna.DSC_8067

Om du skulle vilja visa intresse att ha ditt/era barn i en ev friskola i Rävemåla, vänligen fyll i intresseundersökningsenkät via nätet här. (länk)

Tveka inte att ta kontakt för att visa ert engagemang, stort som smått!

Tillsammans gör vi det möjligt!

Välkomna att visa just ert stöd för projektet!

Friskolegruppen:

Henrik Nilsson, 070-676 03 00, henrik.nilsson@sparbankeneken.se

Matti Arvidsson, 070-273 79 50, elrei@live.se

Linda Nilsson, 073-344 72 49, ln22ap@hotmail.com

Febe Stenson, 070-602 34 38, febepetersson@hotmail.com

Beatrice Palmér, 070-514 49 38, beatrice.palmer@ronneby.se

Mia Sandholm, 070-578 26 93, marie_sandholm@yahoo.se

Tobias Holmqvist, 070-642 97 21, tobias.holmqvist@gmail.com

Intresseundersökning inför start av friskola i Rävemåla

Tingsryds kommun är inne i en process som kallas ”hållbar ekonomi” där man ska se över alla sina verksamheter för att hitta möjligheter till besparingar. En möjlig besparing i kommunens arbete är nedläggning av 1-2 skolor i kommunen.

I nuläget finns inga beslut tagna, eller information om att det skulle vara just Rävemåla skola som läggs ner, men eftersom processen att ansöka om att få starta en friskola är lång, ca 1,5 år, och vi inte vet när kommunen kommer att ta sitt beslut, känner vi att processen måste startas. Om inte Rävemåla skola är aktuell för nedläggning när beslut är tagna, kommer processen med friskola i Rävemåla att avslutas.

Det vi vill med den här enkäten är att undersöka intresset av att låta ditt/dina barn gå i en friskola som är placerad i Rävemåla. Du förbinder dig alltså inte till någonting, denna enkät är bara för att uppskatta underlaget och intresset.

Med tanke på närheten till naturen och till skog och lantbruk, samt möjligheten att använda Byahuset för olika aktiviteter ser vi det självklara i att skolan skulle få en profil som handlar om hälsa och kost. Skolan kommer att drivas efter Lgr 11 (Läroplan för grundskolan). Föräldraengagemanget förväntas vara samma som vid en kommunal skola.

Med friskola menas:

”En skola som drivs av en annan huvudman än en kommun eller av ett landsting. Fristående skolor finansieras av kommunala bidrag (skolpeng) och får inte ta ut avgifter. Alla har rätt att söka sig till en fristående skola. Fristående skolor finns i alla skolformer, alltså förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.”

Friskolornas riksförbund

Intresseanmälan kan ges för barn födda 2016 och tidigare

Jag/vi heter:

(frivilligt, men det underlättar för att kunna sammanställa underlaget, namn kommer inte att publiceras offentligt.)


Fristående skola
Skulle du/ni som förälder/rar kunna tänka er att placera ert/era barn i en fristående skola i Rävemåla?
Skolan skulle ha inriktning mot mat och hälsa. Åldrarna som omfattas är F-klass till årskurs 6. Planerad start till höstterminen 2017.

 Ja Nej

Kommentarer:

Antal barn:


Födda år:


Om du har frågor, kontakta gärna någon av oss i arbetsgruppen:


Henrik Nilsson, 070-676 03 00, henrik@almeboda.nu

Linda Nilsson, 073-344 72 49, linda@almeboda.nu

Febe Stenson, 070-602 34 38, febepetersson@hotmail.com

Beatrice Palmér, 070-514 49 38, beatrice.palmer@ronneby.se

Mia Sandholm, 070-578 26 93, marie_sandholm@yahoo.se

Tobias Holmqvist, 070-642 97 21, tobias.holmqvist@gmail.com

Thomas Claesson, 072-551 24 07, thomas-claesson@telia.com