Årsmöten!

Kallelse till årsmöte!

Nu är det dags för årets viktigaste möte för dig som är medlem i Älmeboda Utvecklings & Företagar Förening!
Förutom sedervanliga årsmötesförhandlingar kommer det diskuteras föreningens utveckling & visioner! Fortsatta arbete med grupper/kommittéer. Vad är nästa steg för hela socknens utveckling? Dina tankar är oerhört viktiga!
Du som medlem har stora möjligheter att påverka!
När: Söndag den 29 Mars
Tid: 14.00
Var: Skolans matsal
Vi bjuder på fika.
Varmt Välkommen!
Styrelsen för Älmeboda Utvecklings & Företagarförening
Kontakt för eventuella frågor inför årsmötet:
Henrik Nilsson, 070 67 60 300
Valberedning:
Pia Granstedt Söderling, 070 38 18 064
Håkan Johansson, 070 60 08 355


Älmeboda Fiber

Läs mer