Historisk gudstjänst

 

Under söndagen genomfördes en historisk gudstjänst i Älmeboda Kyrka. En tidsresa tillbaka till 1784.
Smålandsbonden Åke Svensson i Östergöl blev omkring 1784 ledare för en väckelserörelse som gått till historien som åkianismen. Väckelsen fick sitt namn efter Åke och flera av åkianerna var släkt med honom. Åkianismen hade flest anhängare i socknarna Älmeboda och Ljuder, men även Långasjö och Linneryd berördes. Till antalet var väckelsen blygsam med enbart 32 namngivna anhängare, inklusive Åke själv. Men i början var det säkert betydligt fler människor som lyssnade till hans predikningar. Kritiken mot kyrkan blev efterhand allt skarpare och Åke utförde flera av prästerskapets sysslor, som kyrktagning av nyblivna mödrar och utdelning av nattvarden. I likhet med pietisterna poängterade Åke och hans anhängare personlig omvändelse och att man inte måste vara prästvigd för att predika. 

Mer finns att läsa:
Riksarkivet

Anders Hedlund – kyrkoherde Bengt Ekeberg
Sebastian Karlsson – Åke Svensson
Maria – Therese Davidsson – Sissa Svensson (Åkes syster)

Kommentarer inaktiverade.