Information

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

070-294 85 00

Ring och anmäl om ni ser något skumt.
Nattvakten organiseras av Älmeboda Utvecklings & Företagarförening och samarbetar med polisen.

Ca 40 förare och medåkare kör idag Nattvakten. Bra, men vi behöver bli några fler.

Kommentarer inaktiverade.