Sevärt

Gransåsstugan i hembygdsparken

Rävemåla:
Hembygdspark med 14 byggnader, bl.a. Provinsialläkarmuseum. Vävhörna,  3:e kl. tågvagn från NAEJ, 600 mm spårvidd!
Vacker park att promenera i. Visning, med början den 14/6, söndagar kl. 13-16. Annan tid e. ök. tel. 0477-603 55.
Kaffe & Våfflor serveras i hembygdsgårdens sommarcafé måndag – lördag kl 11-16 med början den 27 juni.

Älmeboda kyrka från 1877.

Tennisbana, ligger mellan väg 122 och Kyrkogatan.

Biblioteket, öppet tisdag 10-13 och torsdag 10-13 samt 15,30-19.30   Tel. 0477-445 52. Tel huvudbiblioteket Tingsryd 0477-442 70.
www.bibliotek.tingsryd.se

Makrismåla:
Tummestenen
, kan flyttas med handkraft. (Ca 1 km söder om Rävemåla)

Älmeboda:
Älmeboda gamla kyrka. Ruin från 1100-talet. Klockstapel. Peststen från 1711. Mycket naturskönt och rofyllt.

Älmeboda gamla kyrka

Ulvahult:
Bokbacken. Den religiösa rörelsen ”Åkianismen” väckte storuppmärksamhet i dessa bygder på 1780-talet. Enligt den muntliga traditionen höll ledaren Åke Svensson predikningar på denna plats. Han lär ha stått på den sk. Åkestenen och förkunnat sina läror. Åkianismen blev känd genom Vilhelm Mobergs roman ”Utvandrarna”. Ulvahult ligger i nordöstra delen av socknen.

Yxnanäs:
Hembygdsgård:
Fornstuga. Utställningar i gamla skolan, gammal lanthandel.  Bautastenar från äldre järnåldern. Hällkistor från yngre stenåldern.  Uthyrningsrum i Holken.
Djupasjöns badplats & naturcamping. Omklädningsrum, bryggor och hopptorn, väg 122.

Munkamåla:
Minnessten från NAEJ-järnväg 1910-1939. Längs banvallen på gränsen mellan Småland och Blekinge (Gamla riksgränsen.)
Munkamåla ligger i södra delen av socknen.

Flishult:
Klostergrottan
från yngre stenåldern. Det är sällsynt med grottboningar från stenåldern på det svenska fastlandet.
Flishult ligger i sydvästra delen av socknen.

Klostergottan

Klostergottan

Kulagölen:
Ädelfiske
. Fiskekort köper du bl.a. hos handlar´n. Fisk sätts fortlöpande in.
Kulagölen ligger mellan Kållebo och Flishult.

Utvandringen:
Utvandrarleden
passerar vår socken på ett flertal platser. Se kommunkartan eller separat karta som finns på Turistbyrån Tingsryd. www.utvandrarleden.se 
”På tur i Vilhelm Mobergs fotspår”
bil eller cykel passerar vår socken. Se häfte som finns på Turistbyrån Tingsryd.

Naturfiske:
Fiskekort i Ronnebyåns
fiskevattenområdesförening (fvo) från Korrö och söderut ner till länsgränsen mot Blekinge köper du hos Handlar´n bl a
Fiskekort i Älmeboda-Yxnanäs
fvo köper du hos Handlar´n bl a.

Korrö:
Hantverksby, vandrarhem, kaffestuga, kanotuthyrning. Tel. 0470-342 49. www.korro.se
Korrö Folkmusikfestival  20 – 26/7. www.korrofestivalen.se

Kommentarer inaktiverade.