Intresseanmälan Rävemåla Friskola

Här kan du göra en intresseanmälan om du vill låta ditt/dina barn gå i en friskola som är placerad i Rävemåla. Du förbinder dig inte till någonting, denna intresseanmälan är bara för att uppskatta underlaget och intresset.

Med tanke på närheten till naturen och till skog och lantbruk, samt möjligheten att använda Byahuset för olika aktiviteter ser vi det självklara i att skolan skulle få en profil som handlar om mat & hälsa. Skolan kommer att drivas efter Lgr 11 (Läroplan för grundskolan). Föräldraengagemanget förväntas vara samma som vid en kommunal skola.

Med friskola menas:

”En skola som drivs av en annan huvudman än en kommun eller av ett landsting. Fristående skolor finansieras av kommunala bidrag (skolpeng) och får inte ta ut avgifter. Alla har rätt att söka sig till en fristående skola. Fristående skolor finns i alla skolformer, alltså förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.”

Friskolornas riksförbund

 


För att vara säker på att ditt/dina barn skall få en plats på Rävemåla friskola måste man göra en ansöka. Detta kommer det ges möjlighet längre framåt. Men vi är ändå tacksamma om du/ni visar intresse nedan.


  Undersökning av intresse för en padelbana

  Jag/vi heter:

  (frivilligt, men det underlättar för att kunna sammanställa underlaget, namn kommer inte att publiceras offentligt.)
  Skulle du vilja att det byggs en padelbana i Rävemåla?

  JaNejvet inte

  Skulle du använda padelbanan?

  JaNejVet inte

  Skulle du tänka dig att engagera dig i padelbanan?

  JaNejVet ej

  Övriga Kommentarer:

  Kommentarer inaktiverade.