Volleybollregler


Volleyboll

Varje lag består normalt sett av sex spelare, totalt får det
bestå av max. 12 spelare


Spelplan och nät
Spelplanen 18 x 9 meter uppdelat på två planhalvor, var
och en 9 x 9 meter. Lagen skiljs åt av ett nät.
Till spelplanen hör ett friområde som skall vara 3 meter
på alla sidor.
Det fria spelrummet är området ovanför spelområdet och
det skall vara fritt från hinder. Det skall vara 7 meter högt
ovanför spelytan.
Nätet är 1 meter brett och och en 80 cm antenn fästes på
var sida om nätet. Antennerna räknas som en del av nätet
och begränsar passerområdet i sidled.
Nätets höjd är 2,43 cm för herrar, 2,24 cm för damer. Ungdomar spelar på 2,00-2,35 beroende på ålder.

Det lag som vinner senast spelade boll erhåller rätten att
serva. Om serverätten går över roterar laget (medsols) som
vann bollen och spelaren som står på tur går för att serva.
När en boll servas måste lagen vara uppställda enligt sin
rotationsordning.

En boll är inne när den berör spelplanen eller linjerna.
En boll är ute omden går under nät, när den berör ett föremål, taket eller en person utanför planen. Bollen döms
även vara ute när den berör antenner, stolpar, rep eller nätet
utanför sidobanden.
En spelare får beröra motståndarens planhalva med fötter,
händer om någon del av dessa samtidigt berör eller är direkt ovanför mittlinjen. En spelare tillåts nudda nätet om
den inte stör motståndaren eller gör en spelhandling.
Poängräkning
Poäng fås när bollen spelats i golv på motståndarens planhalva, om motståndaren bryter mot regler eller gör felaktiga spelhandlingar eller om en motståndare drar på sig en
varning.
Poängberäkningn varierar mellan olika spelformer. Grundregeln är att det lag som vinner bollen får en poäng. Det
lag som först uppnår 25 poäng vinner setet. Ett set måste
vinnas med minst två bollar/poäng.
En match spelas till ett lag vunnit tre set. Skiljeset vid ställning 2-2 spelas till 15 poäng.


De vanligaste slagen är:
Serve: tillslag bakom baslinje för att sätta igång spelet
Bagger: för servemottagning och räddning av bollen
Pass: för att förbereda anfall
Smash: för att slå ner bollen på motståndarens planhalva
Block: för att hindra smashen att gå över nätet

Kommentarer inaktiverade.